Tekijänoikeus lausekkeet:

 

 

Avaamalla MasiWow Wold Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

 

 

MasiWow World Wide Web -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © MasiWow 1993... 22014.

 

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman

etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta.

 

MasiWow World Wide Web -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin  jakeleminen on kiellettyä ilman erillistä kirjallista suostumusta.  

 

MasiWow World Wide Web-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

 

 

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua.

 

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

 

 

MasiWow World Wide Web -sivut ja niiden sisältö on Masiwow sivujen  käyttäjille tarjoama palvelu. MasiWow World Wide Web -sivut toimitetaan  "sellaisena kuin ne ovat". MasiWow ei takaa sitä, että sivuja voidaan

käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. MasiWow pidättää itselleen  oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin  tahansa.

 

MasiWow EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA,

VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN

SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN  TARKOITUKSEEN. WOW EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN  TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,  ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI  LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU Masiwow:le. Masiwow:n VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

 

 

MasiWow World Wide Web -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille.

 

 

Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä  niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä  linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole MasiWow:n

hallinnassa, eikä MasiWow:la ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun  tai julkaistun aineiston sisältöön.

 

 

MasiWow ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. MasiWow ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin  sisältyminen MasiWow:n sivuille ei myöskään viittaa siihen, että MasiWow  millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

 

 

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi  sähköpostitse tai MasiWow World Wide Web -sivuston välityksellä hyväksyt  ja vahvistat sen, että

 

 

(a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi  kelpaamatonta; ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia  löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja

 

 

(c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se MasiWow:le, ja että MasiWow voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman

vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja

 

 

(d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita MasiWow:ta kohtaan ja sitoudut hyvittämään MasiWow kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi  aineiston johdosta.

 

 

MasiWow ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. MasiWow voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

 

 

 

MasiWow ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat MasiWow:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 

 

Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman

Masiwow:n tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

 

Tekijänoikeus © 2014 MasiWow. Kaikki oikeudet pidätetään.